608 388 857
606 615 971
geodeta@list.pl
kapur@wp.pl

Oferta

Zakres świadczonych usług:

  • mapy do celów projektowych (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe)
    wytyczanie w terenie obiektów budowlanych (budynki, budowle, urządzenia podziemne)
  • pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej budynków, budowli,
    przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
  • podziały nieruchomości (gruntów)
  • rozgraniczania i wznawianie granic działek ewidencyjnych
  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Ze względu na zróżnicowane położenie nieruchomości będących przedmiotem opracowań, a także ich powierzchni, ceny usług geodezyjnych ustalane są indywidualnie.